header6

Mįslės iš forumo žaidimų: antra dalis

. Paskelbta Mįslės

TL forume kadaise vyko mįslių minimo žaidimai. Čia tos mįslės sudėtos pagal autorius.

***

Folko mįslė

Turėjau vieną vardą tokį,
Dabar pasivadinau kitu,
Žmogau, gali nebebijoti,
Priglausiu po skvernu savu.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knygos: "Žiedų Valdovas"
  Objektas: Vieta
  Atsakymas: Minas Tiritas

***

Indrajos mįslės

– Gyvensiu sulig Būtim.
– Išliksiu ir nebūty…
Kursiu pasaulį toliau.
– Saugosiu tą, kuris buvo,
Išminties karūną dėvėsiu.
– Istorijos knygą rašysiu.

Atsispindi
Žvaigždės putotų bangų
Danguje.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knygos: "Silmarillion"
  Objektas: Du asmenys
  Atsakymas: Elrondas ir Elrosas

***

Neprisiekiau ir nežudžiau.
Bet Jums mes - kalti be kaltės.
Per dūžtantį ledą žengiau
Nakty žvarbioje be žvaigždės.

Užtenka sugniaužti pirštus:
Galingas taps tremtinys...
Netrokštu būti kaip Jūs –
Tik šitai mane sulaikys.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knygos: "Silmarillion", "Nebaigtosios sakmės", "Žiedų Valdovas"
  Objektas: Asmuo
  Atsakymas: Galadrijelė

***

Žvėrimi tapo karalius,
Tvirtovė tuoj virs kapu,
Irštva aprūkusia – menės,
Vėrinys – kraujo kriokliu.

Šią akimirką viską regiu:
Bus stipresnė už Lemtį Viltis.
Po mirties žemėje Perkurtoj
Gal dar mūsų keliai susitiks.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knygos: "Silmarillion", "Viduržemės istorija"
  Objektas: Asmuo; klausiama apie vieną asmenį, bet galima spėti ir antrąjį, kuriam skirtos pirmojo mintys
  Užuomina #1: Pirmas posmelis gana metaforiškas ir tik iš "Silmarillion". Tik vienos eilutės prasmė visai tiesioginė. Antras - labiau iš HoME, bet momentas visgi iš "Silmarillion".
  Užuomina #2: "Žvėrimi virtęs" karalius ir antrojo stulpelio kalbėtojas (tiksliau, galvotojas) yra vienas asmuo, kurį ir reikia atspėti
  Užuomina #3: Tas pats asmuo (karalius) į vieną istoriją sieja minėtuosius tvirtovę (na, gal tiksliau - bokštą), menes ir vėrinį
  Atsakymas: Finrodas

***

Žinojau geležies grožį,
Regėjau akmenų jėgą,
Žaizdrą kaitrų užkūręs,
Kūjį sunkų iškėlęs.

Pražūčiai – kardo geležtė,
Goduliui – turtų grožybė,
Irgi ne žaizdrui taikiajam
Sielos ugnis nemarioji...

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Silmarillion"
  Objektas: Asmuo
  Užuomina: Išmokiau tave visko,
  Ko mokytas buvau.
  Kodėl mane nuvylei,
  Beveik sūnau?
  Atsakymas: Mahtanas

***

Aš – ženklas skolos:
Šimtai už vieną grąžinti.
Suvyti žalčiai žaliaakiai
Likimų skirtingų genčių.

Esu su tavim,
Kad darbus bočių atmintum,
Pakartotum pergales jųjų,
Išvengęs senų nesėkmių.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Silmarillion", "Žiedų valdovas"
  Objektas: Daiktas
  Atsakymas: Barahiro žiedas

***

Pirmapradė giesmė su rauda susilies.
Mano broli, ryžtingas kary,
Išdidus nuėjai pasitikt pražūties,
Palikai mane blėsti nakty.

Paslaptinga liepsna sužėrės melsvumoj –
Amžinosios tamsos nenušvies.
Nužudytų raudojau kovoj nebaigtoj.
Daug geriau neturėti širdies.

Žalią medį nukirst ir šakelę myluot,
Susvyruot, kai kelių nebėra...
Lig dienų pabaigos mūsų krytį dainuot
Tebus man amžinoji dalia.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knygos: "Silmarillion"
  Objektas: Asmuo
  Užuomina #1: Dauguma eilučių atkartoja tekstą, tik dažnai - kitais žodžiais
  Užuomina #2: Lyrinis veikėja(s), kurį reikia atspėti, turėjo brolį visai tiesiogine prasme
  Užuomina #3: Raktiniai žodžiai: lig dienų pabaigos
  Užuomina #4: Vienintelė metafora visai ne iš JRRT teksto - žalią medį nukirst ir šakelę myluot (nors įvykis jo aprašytas). Kitką tereikia rasti... Pirmoji eilutė nusako veiksmo vietą. Kitos penkios - laiką ir aplinkybes. Septinta, devinta, dešimta - personažo, apie kurį klausiama, biografiją. Aštunta - truputį pafantazuota, bet manau, tekstui tai neturėtų smarkiai prieštarauti. Vienuolikta ir dvylikta - lašelis fanfikšeno, bet visai neblogai paremto tekstais, nusakančiais personažo tolesnį likimą bei aplinkybes, kuriomis prasidėjo visa nupasakotoji jo biografijos dalis. Remiantis vienuoliktąja, galima įminti net be kitų eilučių. Tiesa, reikia į krūvą suvesti to personažo istorijos pradžios ir pabaigos aprašymus, kurie nebuvo arti vienas kito. Net išskaidyt galiu į tris laiko momentus. "Lig dienų pabaigos ... dainuot"; "krytį dainuot"; "dainuot ... man"

  Užuomina #5: O jeigu angliškai rašytume mįsles
  Tereiktų porą žodžių "Find" įvest
  Ir būtų galima greitai greit visus
  Atsakymus tiesiogiai "Word"e rast.

  Dabar gi reikia perskaityt kaskart
  Po porą tūkstančių tų puslapių ilgų
  O jeigu bus nurodyta knyga -
  Tiktai po keletą menkų šimtų...
  Atsakymas: Magloras

***

Oi, bernužėli, tu liepsnaplauki,
Oi, bernužėli, tu ugniaaki,
Ranką man duoki – žodžio netarsiu,
Tik po pušelėm mes parymosim.

Leiski kaip stirnai tave pavyti,
Leiski man tavo ugnim liepsnoti:
Greitai pailsiu – vikrus dar būsi,
Greitai išeisiu – vėl laisvas liksi.

Oi, mergužėle, tu žvaigždžiaplauke,
Oi, mergužėle, tu skaisčiaake,
Ranką man duoki – žodžio netarsiu,
Tik prie krantelio mes parymosim.

Leiski kaip uolai tave atminti,
Leiski kaip vėjui tave palikti:
Greitai pražūsiu – viena liūdėsi,
Menėj tyliojoj manęs nerasi.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Viduržemės istorijos" 10 tomas
  Objektas: Du asmenys
  Atsakymas: Aegnor / Aikanaro ir Andreth

***

Nuo karo ir skausmo
Pasprukti norėjau,
Ieškojau ne keršto,
Ne kardą iškėliau.

Pavijo prieš amžius
Man skirtas likimas...
Per marmuro laiptus
Ne ašaros ritas.

Ne galią nuaudžiau,
O pražūtį savą,
Ne grožį įpyniau,
O niekšišką melą.

Tad būk tu prakeiktas
Ir kelias tavasis!
Klastingai pradėtas,
Į žūtį teves jis.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knygos: "Silmarillion", "Nebaigtosios sakmės", "Žiedų valdovas"
  Objektas: Asmuo
  Užuomina #1: Galima atkreipti dėmesį ir į melą, klastą
  Užuomina #2: Pabaiga - fanfiction. Bet nemanau, kad personažas būtų praleidęs progą prakeikti priešininką. Tautiečiai tai itin mėgo.
  Užuomina #3: Beje, fanfiction prakeiksmas suveikė: klastingai pradėjęs, priešas tikrai blogai baigė, ir gal nebūtų taip baigęs, jei nebūtų taip pradėjęs...
  Užuomina #4: Momentą galima atspėti iš to, kad minimi laiptai. Ar laipteliai. Momentas su laiptais – iš „Nebaigtųjų sakmių“

  Užuomina #5: Išplėsta versija:
  Nuo karo ir skausmo
  Pasprukti norėjau,
  Ieškojau ne keršto,
  Ne kardą iškėliau.

  Ne šveitrųjį ginklą
  Mes kalvėje kalėm –
  Tik išmintį garbią
  Į deimantus rašėm.

  Pavijo prieš amžius
  Man skirtas likimas...
  Per marmuro laiptus
  Ne ašaros ritas.

  Jais kraujas sūrusis
  Upeliais pasruvęs,
  O širdį niūrusis
  Šešėlis užgulęs:

  Ne galią nuaudžiau,
  O pražūtį savą,
  Ne grožį įpyniau,
  O niekšišką melą.

  Ne saugoti žemę –
  Pavergt ją padėjau,
  Be nuodėmės kaltę
  Dalintis turėjau.

  Tad būk tu prakeiktas
  Ir kelias tavasis!
  Klastingai pradėtas,
  Į žūtį teves jis.
  Atsakymas: Kelebrimboras

***

Lady of the Rings mįslė

Iš jūrų tolimų,
Galingo vėjo atvesti,
Aukšti karaliai nešė
Dovanas iš Vakarų septynias.
Penketas jų buvo panašių,
Tačiau kitos dvi - skyrės.

Pirmoji dovana galėjo veikti tarsi blakė,
O antroji žvalgėsi atgal
Į dingusią tėvynę, Bet nieko nebematė.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Nebaigtosios sakmės"
  Objektas: Daiktas
  Užuomina: Kas ta antroji dovana?
  Atsakymas: Palantyras iš Elostiriono

***

Laiqualassë mįslės

Neįvykdžiau sutarties,
Bet gavau tai, ko norėjau;
Netekau kūno dalies,
Tačiau tokią auką palikti vertėjo...

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Silmarillion"
  Objektas: Asmuo
  Atsakymas: Berenas

***

Buvau kadaise laisva,
Lakiojau po kalnus ir klonius.
Raudona, geltona, žalsva -
Kitiems primindavau visokius monus.

Bet atėjo metas niūrus,
Kai laisvė mano pražuvo,
Įkalino stiklas skaidrus...
Nors jo ilgai ir nebuvo.

Paskui tarp medžių žaidžiau,
Šokinėjau nuo vieno prie kito,
Bet ir ten ilgai nelikau,
Pašykštėjo man džiaugsmo šito.

Dabar klajoju aukštai,
Toli nuo pasaulio, žmonių,
Matau juos ten, žemai,
Džiuginu akis ne tik vaikų.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Silmarillion"
  Objektas: mums visiems įprastas žodis
  Atsakymas: Šviesa

***

Kirtau daug priešų aršių,
Kirtau ir draugus nekaltus,
Bet ar galėjau žinot, kad po šių mirčių,
Artimiausiasis man nuo manęs žus?

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Silmarillion", bet yra ir "Nebaigtųjų sakmių"
  Objektas: Daiktas
  Atsakymas: Gurtangas

***

Lothlorien Leaf mįslė

Aukštyn, aukštyn -
Arčiau žvaigždžių,
Arčiau tavęs,
Tolyn nuo tavo pykčio.

Ji kyla -
Paukštė iš auksinio narvo.
Ji leidžias
Užmaršties tamson.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Silmarillion"
  Objektas: Asmuo
  Atsakymas: Karalienė Tar Myrijelė (Ar Zimrafelė)

***

Majos mįslės

Tai naudingas, geras daiktas.
Tvirtas, kaip ir draugo rankos.
Jei keliauti sumanai,
Pasiimk jį būtinai.
Pasiimk, nesigailėsi,
Ir tikrai visur suspėsi,
Jei tik varnų neskaičiuosi
Ir krepšin laiku įkiši nosį.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Žiedų valdovas"
  Užuomina: susiję su Semu
  Atsakymas: Virvė

***

Buvai brangus man
Ir naudingas,
Nors priešo rankos
Dovanotas.
Dabar likimas
Verčia išsiskirti,
Ar lemta mums
Dar susitikti?
Nes tamsūs bus
Visų keliai...
Gal tu negrįši,
O gal aš nurimsiu
Pakelėj.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Žiedų valdovas"
  Objektas: Kas ir apie ką
  Užuomina: abu objektai gyvi
  Atsakymas: Virvė