header6

Mįslės iš forumo žaidimų: pirma dalis

. Paskelbta Mįslės

TL forume kadaise vyko mįslių minimo žaidimai. Čia tos mįslės sudėtos pagal autorius.

***

Aiquen mįslės

Aš turiu daug vardų -
Vieną jei paimsi tu,
Rasi du žodžius.
Jei paimsi antrą žodį,
Dvi raides sukeisi -
Gausi vardą to, kuris
Yra brolis to, kuris yra
Protėvis to, kuris mane
Panaudojo tam, kad
Išgelbėtų tuos, kurie
Jam net ne giminės.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knygos: "Žiedų Valdovas"
  Objektas: Ne asmuo, ne konkretus objektas
  Atsakymas: Atelasas

***

Devyni šešėliai
Iš pakampių dingo,
Dešimtasis – baltas –
Ašaka paspringo.
Devinta gyvybė
Jūrai atiteko,
Kai vienuoliktoji
Nebūtin prasmego.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knygos: "Nebaigtosios sakmės"
  Objektas: Asmuo
  Atsakymas: Karalienė Berūtijelė

***

Iš pūkinio sniego,
Arkos danguje,
Aš į dulkes puoliau
Baltojo valia.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knygos: "Žiedų Valdovas"
  Objektas: Asmuo
  Atsakymas: Sarumanas

***

Bilbo - kaip saulutė,
Lokio - kaip lembasas,
Golumas neturi -
Jam tai kas, jis "basas".

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos: Tai – bet kam (ne tik tolkinistui) įprastas žodis
  Atsakymas: Durys

***

Jau daugybę blyškių
Bejausmių veidų regėjau
Po to, kai užstojau
Nuo daugybės skaisčių
Akių mažą klastą.
Daugybė blyškių
Bejausmių veidų
Spoksos į tai,
Ką kita klasta
Paliks po manes...
Bet jau
Ne tiek
Daug.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knygos: "Žiedų Valdovas"
  Objektas: Ne asmuo ir ne daiktas
  Atsakymas: Puotos medis

***

Tarp sidabro juostos
Ir smaragdo tolių
Krito mano ponas.
Aš grįžau namolio...

Parnešiau tik tai,
Kas išlaisvins mirtį,
Kas grąžins ramybę
Tiems, kurie jį girdi...

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knygos: "Žiedų Valdovas", "Silmarillion"
  Objektas: Asmuo
  Atsakymas: Ohtaras

***

Šeši sparnai paliudys,
Kad širdyje- tiesa.
Balti skvernai plaikstysis
Vėjuotoj tyloje...

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Nebaigtosios sakmės"
  Objektas: Šventė
  Užuomina: Mįslėje aprašyta ne visa šventė, o tik esminis jos momentas
  Atsakymas: Eruhantalė

***

Buvau karūnuota vyriausio
Prieš tai, kai žaliuojančioj pievoj
Įsiveisė žuvys.
Esu ir dabar-
Apsupta žalumos,
Kurioje nebesiaučia drugiai.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Silmarillion"
  Objektas: Vieta
  Atsakymas: Himringo kalva / Himlingo sala

***

Iš verdančio kraujo-
Už durų plieninių;
Į delną rūstybės,
Į meilės rankas.
Kaip kruvinas šleifas
Nudrykęs likimas-
Raudom palydėtas
Kilau į dausas...

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Silmarillion"
  Objektas: Daiktas
  Atsakymas: Silmarilis

***

Pamiršai- bet nepaliko,
Laukė tol, kol tau reikėjo;
Skaudžiai sužeidė melagį,
Kurs tave nuskriaust norėjo.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Žiedų Valdovas"
  Objektas: Daiktas
  Atsakymas: Elfų virvė, įteikta Semui

***

Alataro mįslės

Esu aš gyvybė
Aš gimęs kalnuos..
Skiriu aš du priešus,
Kadaise draugus..
Ant manęs jie pjaunas,
Šalia kuria kapus.
O kai trečias, seniausias
Supyks ir prabus,
Aš griūsiu ant vieno,
Apgaubęs jo požemius baisius.
Mirtis ar gyvybė-
Jų kraujas saldžiai kartus,
Bet aš vis čia būsiu,
Kol pasaulis pražus...

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Žiedų Valdovas"
  Objektas: Ne asmuo ir ne daiktas
  Atsakymas: Izenas

***

Aš dar jaunas, tiesa
Bet nuo seno garsus,
Giminės tad šviesi dvasia,
Ji mena seniausius šlovingus metus..
Dovanojo ji viltį
Ir šviesą, ir tiesą…
Bet aš jų nematau,
O Jūs vardų jų nežinot,
Bet žino Mane
Ir vadina bendrai…
Esu aš aukštai,
Kur karalių vaikai…
Ir sako jie man:
Tu buvai, tu esi, tu būsi dar čia…
Aš žinau, aš šviesa,
Po manim ir už mane,
Vakarų palikuonių jėga

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Žiedų Valdovas", "Silmarillion"
  Objektas: Ne asmuo ir ne daiktas
  Užuomina: Aš gyvybė, Aš visa šeima, Tik viena iš trijų gyvybių pradmenų, Bet be jų aš negaliu...
  Atsakymas: Baltasis medis

***

Lydėjau aš daugel
Per amžius tautų,
Buvau šeimininkas
Svetingų paskutinės vilties namų...
neliko jau nieko, iškyrus pilkumą, bet...
Mano laivas dar laukia,
Kitų jau išplaukia,
Palydžiu akim -
vėjas per žilus plaukus kaukia...
Nežinia, kokia mano, senojo, lemtis laukia...

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Žiedų Valdovas", "Silmarillion"
  Objektas: Asmuo
  Atsakymas: Kyrdanas

***

BirdOfPrey mįslė

Kol gyvybė dar nesustingo,
Ieškoki jo ten, kur senieji būt mėgo.
Pamiršto lobio galia niekur nedingo,
Tau tereikia pamatyti,
Kaip kvepiančios rankos prižadina iš miego,
Ir kas tas lobis pasakyti.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Žiedų Valdovas"
  Objektas: Ne asmuo, ne konkretus objektas
  Atsakymas: Atelasas

***

Coranar mįslės

Vienas padarė viską
Vienybė padėjo viskam
2 eilutės buvo pradžioj
Antra - pabaigoj

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knygos: "Silmarillion", "Žiedų Valdovas"
  Užuomina #1: Atsakymas iš trijų dalių (kam padėjo vienybė)
  Užuomina #2: Trys eilutės tiesioginės, viena ne itin
  Atsakymas: Eru; ainai; Frodas ir Žiedo draugija

***

Kūrinio kūriniai,
Kurėjas jiems gyventi tik leido,
Jie buvo sukurti dėka ne Jo.
Bet Jo dėka gyvena.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Silmarillion"
  Objektas: Klausimas apie "kūrinius"
  Atsakymas: Dvorfai

***

Elfhild mįslės

Buvau kadais tenai, toli
Bet šiandien valdo jau kiti.
Man vardą dukart davė tas,
Kas turi ir akis budrias.
Atspėk, žmogeli, kas esu,
Ir vardą brolio jau žinosi tu.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knygos: "Silmarillion", "Žiedų valdovas"
  Objektas: Ne asmuo ir ne daiktas
  Atsakymas: Minas Tiritas ir Minas Tiritas

***

Žalioj jūroj tinginys puodus skaičiuoja.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuomina:
  Objektas: Bendrinis daiktavardis
  Atsakymas: Hobitas

***

Tai aš, tai tu -
Tai mes kartu.
Ilgiuosi to,
Ko neturiu.
Dabar einu
Tamson vogčia,
Kur saulė liejasi dugnu.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Žiedų valdovas"
  Objektas: Asmuo
  Atsakymas: Golumas

***

Murmam, slenkam, kojas velkam
Žingsniais dideliais taku.
Mūsų tiek, kiek šičia matot,
Ir dar plius dalis anų.
Nežiopsok, nes tuoj nueisim,
Po medžiu sėdėki tu.
Jei pažįsti, kas mes esam,
Tuoj pašauki mus vardu.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Žiedų valdovas"
  Objektas: Padermė (race)
  Atsakymas: Entai ir huornai

***

Norėjau nepasiekiamo,
Siekiau neįvykdomo.
Vykdžiau ką liepė,
Tamson kelias siekė.
Po didžiausių kančių
Laimingai gyventi galiu.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Silmarillion"
  Objektas: Asmuo
  Atsakymas: Berenas

***

Tokios siaubingos pragaišties
Nebuvo niekas matęs.
Tos daužančiosios Požemių lemties
Nenugalėjo nieks.

Jį valdė Tas, kuris pasauly
Tamsą sėjo.
Įgavęs To jėgos,
Šis siaubas žemę išakėjo.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Silmarillion"
  Objektas: Daiktas
  Užuomina: Kalbama apie "jį", "siaubą", "pragaištį"
  Atsakymas: Grondas

***

Exon mįslės

Protas be galvos,
Iltis be dantų.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Žiedų valdovas"
  Objektas: Ne asmuo ir ne daiktas
  Atsakymas: Orthankas

***

Pilu ne iš tuščio,
Ne į kiaurą pilu,
Atsigerti neduosiu.
Apie ką čia pliurpiu?

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Žiedų valdovas"
  Objektas: Daiktas
  Atsakymas: Galadrijelės veidrodis

***

Abiejų laukė
Viena juodoji lemtis.
Išsinešė du
Klajokliai palikimą
Jų ten, kur valdė tamsa.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Silmarillion"
  Objektas: Ne asmenys ir ne daiktai
  Atsakymas: Laurelina ir Telperijonas

***

Vėl vaidosi bendrai -
Ir vėl dėl nelemto akmens.
O juk tesiekiau sosto apleisto
Ir keršto teisybės vardan.

Taiką priešas atneš -
Ir šį kartą ne per vėlai.
Stebuklingas prakeiksme,
Tave saugosiu aš amžinai.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Hobitas"
  Objektas: Asmuo
  Atsakymas: Torinas

***

Tu nežinojai ateities,
Kada atidavei raktus
Tvirtovės tam, kas buvo draugas,
Kuris ilgainiui priešas bus.

Bet užmarštin istorija nugrims,
Visai dėl kito tavo vardą atsimins.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knygos: "Žiedų valdovas" su priedais, "Silmarillion"
  Objektas: Asmuo
  Atsakymas: Berenas, Gondoro valdytojas

***

Išskyriau du brolius,
Po to – du sargybinius,
Po to – du priešus.
O štai ir manes nebelieka…

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Žiedų valdovas"
  Objektas: Ne asmuo ir ne daiktas, konkretus objektas
  Atsakymas: Anduinas

***

Kelionė laukia neilga,
Bet ar pavyks, nežinau...
Ar gausiu atleidimą
Už tai, ką ne aš padariau?

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Silmarillion"
  Objektas: Asmuo
  Užuomina #1: Ne Earendilis, bet šiltai
  Užuomina #2: Nebe pirmas, žinau.
  Žinau kitą - nusikaltau.
  Nusikalsčiau ir dar,
  Išduočiau, jei galėčiau tiktai.
  Prisiimsiu sau bausmę -
  Kad išgelbėti liktų draugai.
  Atsakymas: Anarionas

***

Pėstysis čia turi tris kelius,
Laukia raitelio du keliai.
O tie, kurių laukė keliai kitokie,
Ilsisi šalimais.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Žiedų valdovas"
  Objektas: Vieta
  Atsakymas: Izeno brastos

***

Žodžiais ateitį nusakiau,
Pasekme praeitį susigražinau.
Sako, meluoja,
Bet būna ir tikslūs gandai.
Pasakos klysta,
Bet irgi nebūtinai.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Žiedų valdovas"
  Objektas: Asmuo
  Atsakymas: Ioreta

***

Kas ginti turėjo,
Smogs už ietį stipriau.
Ką ginei, apleidai,
Širdies skausmo nešėjau.
Aidi priešų balsai;
Ką radai – praradai,
Neradai to, ką rast privalėjai.

 • Užuominos ir atsakymas

  Užuominos:
  Knyga: "Žiedų valdovas"
  Objektas: Asmuo
  Užuomina: Tik vakar, kad sekme tiki, tu sakei,
  O šiandien virš bokšto plasnoja sparnai.
  Ir žingsnis po žingsnio artėja lemtis,
  Atsiveria duobė, juoda it naktis.
  Atsakymas: Šagratas