header6

Mįslės iš forumo žaidimų: antra dalis

. Paskelbta Mįslės

TL forume kadaise vyko mįslių minimo žaidimai. Čia tos mįslės sudėtos pagal autorius.

***

Folko mįslė

Turėjau vieną vardą tokį,
Dabar pasivadinau kitu,
Žmogau, gali nebebijoti,
Priglausiu po skvernu savu.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knygos: "Žiedų Valdovas"
Objektas: Vieta
Atsakymas: Minas Tiritas[/toggle]

***

Indrajos mįslės

– Gyvensiu sulig Būtim.
– Išliksiu ir nebūty…
Kursiu pasaulį toliau.
– Saugosiu tą, kuris buvo,
Išminties karūną dėvėsiu.
– Istorijos knygą rašysiu.

Atsispindi
Žvaigždės putotų bangų
Danguje.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knygos: "Silmarillion"
Objektas: Du asmenys
Atsakymas: Elrondas ir Elrosas[/toggle]

***

Neprisiekiau ir nežudžiau.
Bet Jums mes - kalti be kaltės.
Per dūžtantį ledą žengiau
Nakty žvarbioje be žvaigždės.

Užtenka sugniaužti pirštus:
Galingas taps tremtinys...
Netrokštu būti kaip Jūs –
Tik šitai mane sulaikys.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knygos: "Silmarillion", "Nebaigtosios sakmės", "Žiedų Valdovas"
Objektas: Asmuo
Atsakymas: Galadrijelė[/toggle]

***

Žvėrimi tapo karalius,
Tvirtovė tuoj virs kapu,
Irštva aprūkusia – menės,
Vėrinys – kraujo kriokliu.

Šią akimirką viską regiu:
Bus stipresnė už Lemtį Viltis.
Po mirties žemėje Perkurtoj
Gal dar mūsų keliai susitiks.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knygos: "Silmarillion", "Viduržemės istorija"
Objektas: Asmuo; klausiama apie vieną asmenį, bet galima spėti ir antrąjį, kuriam skirtos pirmojo mintys
Užuomina #1: Pirmas posmelis gana metaforiškas ir tik iš "Silmarillion". Tik vienos eilutės prasmė visai tiesioginė. Antras - labiau iš HoME, bet momentas visgi iš "Silmarillion".
Užuomina #2: "Žvėrimi virtęs" karalius ir antrojo stulpelio kalbėtojas (tiksliau, galvotojas) yra vienas asmuo, kurį ir reikia atspėti
Užuomina #3: Tas pats asmuo (karalius) į vieną istoriją sieja minėtuosius tvirtovę (na, gal tiksliau - bokštą), menes ir vėrinį
Atsakymas: Finrodas[/toggle]

***

Žinojau geležies grožį,
Regėjau akmenų jėgą,
Žaizdrą kaitrų užkūręs,
Kūjį sunkų iškėlęs.

Pražūčiai – kardo geležtė,
Goduliui – turtų grožybė,
Irgi ne žaizdrui taikiajam
Sielos ugnis nemarioji...

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Silmarillion"
Objektas: Asmuo
Užuomina: Išmokiau tave visko,
Ko mokytas buvau.
Kodėl mane nuvylei,
Beveik sūnau?
Atsakymas: Mahtanas[/toggle]

***

Aš – ženklas skolos:
Šimtai už vieną grąžinti.
Suvyti žalčiai žaliaakiai
Likimų skirtingų genčių.

Esu su tavim,
Kad darbus bočių atmintum,
Pakartotum pergales jųjų,
Išvengęs senų nesėkmių.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Silmarillion", "Žiedų valdovas"
Objektas: Daiktas
Atsakymas: Barahiro žiedas[/toggle]

***

Pirmapradė giesmė su rauda susilies.
Mano broli, ryžtingas kary,
Išdidus nuėjai pasitikt pražūties,
Palikai mane blėsti nakty.

Paslaptinga liepsna sužėrės melsvumoj –
Amžinosios tamsos nenušvies.
Nužudytų raudojau kovoj nebaigtoj.
Daug geriau neturėti širdies.

Žalią medį nukirst ir šakelę myluot,
Susvyruot, kai kelių nebėra...
Lig dienų pabaigos mūsų krytį dainuot
Tebus man amžinoji dalia.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knygos: "Silmarillion"
Objektas: Asmuo
Užuomina #1: Dauguma eilučių atkartoja tekstą, tik dažnai - kitais žodžiais
Užuomina #2: Lyrinis veikėja(s), kurį reikia atspėti, turėjo brolį visai tiesiogine prasme
Užuomina #3: Raktiniai žodžiai: lig dienų pabaigos
Užuomina #4: Vienintelė metafora visai ne iš JRRT teksto - žalią medį nukirst ir šakelę myluot (nors įvykis jo aprašytas). Kitką tereikia rasti... Pirmoji eilutė nusako veiksmo vietą. Kitos penkios - laiką ir aplinkybes. Septinta, devinta, dešimta - personažo, apie kurį klausiama, biografiją. Aštunta - truputį pafantazuota, bet manau, tekstui tai neturėtų smarkiai prieštarauti. Vienuolikta ir dvylikta - lašelis fanfikšeno, bet visai neblogai paremto tekstais, nusakančiais personažo tolesnį likimą bei aplinkybes, kuriomis prasidėjo visa nupasakotoji jo biografijos dalis. Remiantis vienuoliktąja, galima įminti net be kitų eilučių. Tiesa, reikia į krūvą suvesti to personažo istorijos pradžios ir pabaigos aprašymus, kurie nebuvo arti vienas kito. Net išskaidyt galiu į tris laiko momentus. "Lig dienų pabaigos ... dainuot"; "krytį dainuot"; "dainuot ... man"

Užuomina #5: O jeigu angliškai rašytume mįsles
Tereiktų porą žodžių "Find" įvest
Ir būtų galima greitai greit visus
Atsakymus tiesiogiai "Word"e rast.

Dabar gi reikia perskaityt kaskart
Po porą tūkstančių tų puslapių ilgų
O jeigu bus nurodyta knyga -
Tiktai po keletą menkų šimtų...
Atsakymas: Magloras[/toggle]

***

Oi, bernužėli, tu liepsnaplauki,
Oi, bernužėli, tu ugniaaki,
Ranką man duoki – žodžio netarsiu,
Tik po pušelėm mes parymosim.

Leiski kaip stirnai tave pavyti,
Leiski man tavo ugnim liepsnoti:
Greitai pailsiu – vikrus dar būsi,
Greitai išeisiu – vėl laisvas liksi.

Oi, mergužėle, tu žvaigždžiaplauke,
Oi, mergužėle, tu skaisčiaake,
Ranką man duoki – žodžio netarsiu,
Tik prie krantelio mes parymosim.

Leiski kaip uolai tave atminti,
Leiski kaip vėjui tave palikti:
Greitai pražūsiu – viena liūdėsi,
Menėj tyliojoj manęs nerasi.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Viduržemės istorijos" 10 tomas
Objektas: Du asmenys
Atsakymas: Aegnor / Aikanaro ir Andreth[/toggle]

***

Nuo karo ir skausmo
Pasprukti norėjau,
Ieškojau ne keršto,
Ne kardą iškėliau.

Pavijo prieš amžius
Man skirtas likimas...
Per marmuro laiptus
Ne ašaros ritas.

Ne galią nuaudžiau,
O pražūtį savą,
Ne grožį įpyniau,
O niekšišką melą.

Tad būk tu prakeiktas
Ir kelias tavasis!
Klastingai pradėtas,
Į žūtį teves jis.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knygos: "Silmarillion", "Nebaigtosios sakmės", "Žiedų valdovas"
Objektas: Asmuo
Užuomina #1: Galima atkreipti dėmesį ir į melą, klastą
Užuomina #2: Pabaiga - fanfiction. Bet nemanau, kad personažas būtų praleidęs progą prakeikti priešininką. Tautiečiai tai itin mėgo.
Užuomina #3: Beje, fanfiction prakeiksmas suveikė: klastingai pradėjęs, priešas tikrai blogai baigė, ir gal nebūtų taip baigęs, jei nebūtų taip pradėjęs...
Užuomina #4: Momentą galima atspėti iš to, kad minimi laiptai. Ar laipteliai. Momentas su laiptais – iš „Nebaigtųjų sakmių“

Užuomina #5: Išplėsta versija:
Nuo karo ir skausmo
Pasprukti norėjau,
Ieškojau ne keršto,
Ne kardą iškėliau.

Ne šveitrųjį ginklą
Mes kalvėje kalėm –
Tik išmintį garbią
Į deimantus rašėm.

Pavijo prieš amžius
Man skirtas likimas...
Per marmuro laiptus
Ne ašaros ritas.

Jais kraujas sūrusis
Upeliais pasruvęs,
O širdį niūrusis
Šešėlis užgulęs:

Ne galią nuaudžiau,
O pražūtį savą,
Ne grožį įpyniau,
O niekšišką melą.

Ne saugoti žemę –
Pavergt ją padėjau,
Be nuodėmės kaltę
Dalintis turėjau.

Tad būk tu prakeiktas
Ir kelias tavasis!
Klastingai pradėtas,
Į žūtį teves jis.
Atsakymas: Kelebrimboras[/toggle]

***

Lady of the Rings mįslė

Iš jūrų tolimų,
Galingo vėjo atvesti,
Aukšti karaliai nešė
Dovanas iš Vakarų septynias.
Penketas jų buvo panašių,
Tačiau kitos dvi - skyrės.

Pirmoji dovana galėjo veikti tarsi blakė,
O antroji žvalgėsi atgal
Į dingusią tėvynę, Bet nieko nebematė.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Nebaigtosios sakmės"
Objektas: Daiktas
Užuomina: Kas ta antroji dovana?
Atsakymas: Palantyras iš Elostiriono[/toggle]

***

Laiqualassë mįslės

Neįvykdžiau sutarties,
Bet gavau tai, ko norėjau;
Netekau kūno dalies,
Tačiau tokią auką palikti vertėjo...

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Silmarillion"
Objektas: Asmuo
Atsakymas: Berenas[/toggle]

***

Buvau kadaise laisva,
Lakiojau po kalnus ir klonius.
Raudona, geltona, žalsva -
Kitiems primindavau visokius monus.

Bet atėjo metas niūrus,
Kai laisvė mano pražuvo,
Įkalino stiklas skaidrus...
Nors jo ilgai ir nebuvo.

Paskui tarp medžių žaidžiau,
Šokinėjau nuo vieno prie kito,
Bet ir ten ilgai nelikau,
Pašykštėjo man džiaugsmo šito.

Dabar klajoju aukštai,
Toli nuo pasaulio, žmonių,
Matau juos ten, žemai,
Džiuginu akis ne tik vaikų.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Silmarillion"
Objektas: mums visiems įprastas žodis
Atsakymas: Šviesa[/toggle]

***

Kirtau daug priešų aršių,
Kirtau ir draugus nekaltus,
Bet ar galėjau žinot, kad po šių mirčių,
Artimiausiasis man nuo manęs žus?

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Silmarillion", bet yra ir "Nebaigtųjų sakmių"
Objektas: Daiktas
Atsakymas: Gurtangas[/toggle]

***

Lothlorien Leaf mįslė

Aukštyn, aukštyn -
Arčiau žvaigždžių,
Arčiau tavęs,
Tolyn nuo tavo pykčio.

Ji kyla -
Paukštė iš auksinio narvo.
Ji leidžias
Užmaršties tamson.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Silmarillion"
Objektas: Asmuo
Atsakymas: Karalienė Tar Myrijelė (Ar Zimrafelė)[/toggle]

***

Majos mįslės

Tai naudingas, geras daiktas.
Tvirtas, kaip ir draugo rankos.
Jei keliauti sumanai,
Pasiimk jį būtinai.
Pasiimk, nesigailėsi,
Ir tikrai visur suspėsi,
Jei tik varnų neskaičiuosi
Ir krepšin laiku įkiši nosį.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Žiedų valdovas"
Užuomina: susiję su Semu
Atsakymas: Virvė[/toggle]

***

Buvai brangus man
Ir naudingas,
Nors priešo rankos
Dovanotas.
Dabar likimas
Verčia išsiskirti,
Ar lemta mums
Dar susitikti?
Nes tamsūs bus
Visų keliai...
Gal tu negrįši,
O gal aš nurimsiu
Pakelėj.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Žiedų valdovas"
Objektas: Kas ir apie ką
Užuomina: abu objektai gyvi
Atsakymas: Virvė[/toggle]