header6

Mįslės iš forumo žaidimų: trečia dalis

. Paskelbta Mįslės

TL forume kadaise vyko mįslių minimo žaidimai. Čia tos mįslės sudėtos pagal autorius.

***

Miriel Serinde mįslė

Aplink? O, ne,
Greičiau, mikliai!
O ne! Pažvelk
Dangun... Matei?

Šviesa? Ne ne,
Šalta rimtis -
Abipus tako
Tik mirtis!

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Žiedų valdovas"
Objektas: Vieta
Atsakymas: Mirusios pelkės[/toggle]

***

Ore mįslė

Mūsų daug... Daug... Labai...
Geliam, kandam tau dažnai...
Mmmm... Tas kraujas toks skanus
Kaip kai kam gardus medus...

Ko lendi mūs karalystėn?
Čia, kur niekad neužklysta
Anei hobas, nei žvėris -
Bijos jie manos genties.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Žiedų valdovas"
Objektas: Kas yra pasakotojas ir kur jo gyvenamoji vieta?
Atsakymas: Uodas iš Uodų pelkių[/toggle]

***

Senojo Gollumo mįslė

Sidabras po skydu skaidriu,
Ir šaltas kraujas - juos pasiekt turiu,
Bet nematau aštrių nagų,
Tarp akmenų

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Žiedų valdovas"
Objektas: Kas kur ką daro?
Atsakymas: Golumas vandenyje gaudo žuvį[/toggle]

***

Shlykshtuko mįslė

Toks tokį apgauti norėjo,
Pabandė, ale šnipštas išėjo.
Plieskia saulė, kaukia vėjas -
Vargsta naujas Prometėjas.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Silmarillion"
Objektas: Asmuo
Atsakymas: Maedrosas[/toggle]

***

Starlin mįslės

Čia nieko nėra.
Aplink - vėsos dykuma.
Tik tu ir vienatvė,
Ir tas, visur kurs yra.
Ten, kur minga diena,
Pamatyti turiu -
Paslaptinga, balta...
Eik tiesiuoju keliu!

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Silmarillion"
Objektas: Vieta
Atsakymas: Meneltarma[/toggle]

***

Mes ne vienas esam - du,
Broliai iš melsvų kalnų.
Vienas laukia ten toli
Mūšis, vargai dideli...
Bet įžiebti ugnį galim,
Pintį duokit ir kirvelį!

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Hobitas"
Objektas: Du asmenys
Atsakymas: Oinas ir Gloinas[/toggle]

***

Pramotė goduolė -
Rydama pražudė.
Rydama ir aš pražudysiu,
Nesustabdysi, nebent subadysi.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knygos: "Silmarillion", "Žiedų Valdovas"
Objektas: Personažas
Atsakymas: Šeloba[/toggle]

***

Yra gražu, gilu ir skambu,
Bet dar ir daugybė spalvų:
Ir žalia, ir pilka, ir net raudoniu
Nulietas vienas iš šimto kelių.
Bet jeigu reikėtų tau vienu žodžiu
Pasakyti, kas čia čirška balsu,
Kaip apibūdintum visus tuos tu,
Kurie paskendę po sidabru?

Man reikia žodžių net kelių:
Penkių atskirų, vieno to čirškiančio
Ir vieno vardo, raudoniu dvelkiančio.

Tau atsakyti Silas padės:
Pabandyk - neskaudės!

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Silmarillion"
Objektas: Šeši pavadinimai, vienas vardas
Užuomina #1: Padėti atsakyti citata yra ir „Hobite“
Užuomina #2: Reikia pasakyti, ką simbolizuoja šie žodžiai: gražu, gilu, skambu, žalia, pilka, ‘visus tuos‘, vardas, dvelkiantis raudoniu.
Užuomina #3: Rekomenduojama pradėti nuo “tų, kurie paskendę po sidabru”, tik sidabrą reikia suprasti metaforiškai
Atsakymas: “Gražu” – vanjai, “gilu” – noldai, “skambu” – lindai, “žalia” – laikvendžiai, “pilka” – sindai, visi – kvendžiai, vardas – Feanoras[/toggle]

***

Apvalus ir nelaimingas,
Žiūri tolin vargšas jis,
Mato gi, kvailių nestinga,
Bet ką jis jiems padarys?
Ech, ne vieną pražudys...

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knygos: "Žiedų valdovas", "Nebaigtosios sakmės"
Objektas: Daiktas
Užuomina: Pravartu žinoti žodžio etimologiją
Atsakymas: Palantyras[/toggle]

***

Yra šalis, kur upės teka,
Linksmai tarp girių ūžiančių
Ir meiliai tarpu savęs šneka
Prie bukų amžinai žalių.

Toje šaly stebuklų ratai
Išdygsta miško vidury,
O ženklo menko nesupratęs
Belangėj atsidurt gali.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Hobitas"
Objektas: Vietovė
Atsakymas: Tranduilio valdos Gūdžiagirėje[/toggle]

***

Naktis dar ne bedugnė,
Bet telkiasi tamsi,
Įžiebia šiltą ugnį
Mums padermė žavi.

- Gal teko ką girdėti?
- Sakyki, kur eini!
- Ar galit mums padėti?
- Pavojų jiems neši...

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Žiedų valdovas"
Objektas: Vieta
Užuomina: "Žiedo brolija"
Atsakymas: Vieta, kur Frodas su bendražygiais susitiko Gildorą[/toggle]

***

Dabar tas vardas pamirštas. O gal
Nebuvo niekada nei vardo,
Anei tos drąsos, kuri galėjo,
Bet neįstengė; (nes ne jai prilygti);
Nors abu geluonys buvo
Nuodingi vienas kito tiesai:
Tu išmirkei ir nukirtai, bet pralaimėjai.
Tamsusis siūlas pragaištingas:
Ir tau, ir tam, kuriam paaukavai.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Prarastųjų istorijų knyga"
Objektas: Asmuo
Atsakymas: Daurinas (Torinas)[/toggle]

***

Netiesus tavo žvilgsnis, oi netiesus,
Nežavus tavo veidas, oi nežavus -
Bet pamokyt tave reikia,
Argi ne, mielas vaike?

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Žiedų valdovas"
Objektas: Asmuo
Užuomina #1: Pagalbinis veikėjas, pats nieko nedaro
Užuomina #2: Paminimas „Žiedo Brolijoje“
Užuomina #3: Žodis "vaikas" pavartotas tiesiogine prasme
Užuomina #4: Sugalvokite sinonimą žodžiui "netiesus"… Šis sinonimas knygos kontekste apibūdintų daiktą. Čia jis daugiau pagalbinis, net, sakysim, metaforinis.
Atsakymas: Andželikutė, kuriai Bilbas iškeliaudamas padovanojo kreivą veidrodėlį.[/toggle]

***

Tomos mįslė

Tas vardas skambus
Primins mums kraštus,
Brolija kur su žiedu keliavo,
Kur juos grožis užliejo,
Širdys jų pailsėjo
Ir jų sielos ramybę atgavo.
Ir gamtoj vardą šį rasti galėtum.
Koks tai vardas, atspėti norėtum?

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Žiedų valdovas"
Objektas: Vardas / pavadinimas
Atsakymas: Elanora[/toggle]

***

Zaegino mįslė

Dvi akytės, dvi ausytės,
Sėdi - dūmai rūksta.
Būtų taip, kaip turi būt,
Tik karaliaus trūksta.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Žiedų valdovas"
Objektas: Asmuo
Atsakymas: Meris[/toggle]