header6

Mįslės iš Lituanicon viktorinos

. Paskelbta Mįslės

2004-aisiais metais, Lituanicone XV, surengėme viktoriną "Laimėk Vieną žiedą". Joje užmintas mįsles rasite žemiau. Visų mįslių autorė – Exon.

***

Ilgą amžių nugyvenęs,
Tapau pranašystės dalim.
Po to su žinia išskubėjau lemtinga;
Tarp šviesų sužėrėjo tamsa -
Susimaišė vanduo su ugnim.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Hobitas", paskutiniai skyriai
Objektas: Personažas
Atsakymas: Senasis strazdas iš Vienišojo kalno[/toggle]

***

Iš amžių gilumos,
Iš pabaisų olos
Į šviesą vėl išėjau.

Miško tankmėje,
Priešo apsuptyje
Naują vardą gavau.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Užuominos:
Knyga: "Hobitas", pradžia-vidurys
Objektas: Daiktas
Atsakymas: Gylys[/toggle]

***

Akys matė toli - priešas veikė klasta,
Protas mąstė šaltai, bet valia palaužta.
Ranka užčiuopė kardą - sužvilgo plienas…
Žengė dviese į mirtį - bet pasiekė vienas.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Variantai:
a) Sarumanas, b) Boromiras, c) Denetoras, d) Gandalfas
Atsakymas: Denetoras[/toggle]

***

Į rytus aš žiūrėjau ilgai,
Į pietus kariauną siunčiau.
Iš šiaurės netikėtai užgriuvo lemtis -
Į vakarus iškeliavau.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Variantai:
a) Sarumanas, b) Boromiras, c) Denetoras, d) Teodenas
Atsakymas: Sarumanas[/toggle]

***

Iš tamsos į šviesą pakilau,
Iš šviesos į tamsą vėl grįžau.
Ar galėjo mano kelias būt kitoks,
Jei gimiau aš iš šviesos ir iš tamsos?

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Variantai:
a) Elvinga, b) Dijoras, c) Maeglinas, d) Morgotas
Atsakymas: Maeglinas[/toggle]

***

Už mano sienų žuvo tas,
Kuris šias sienas ir pastatė,
Nes kai paliko jis šias sienas,
Apsigyveno jose priešas.
Paskui atėjo jo draugai
Ir sugriovė mano sienas.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Variantai:
a) Minas Tiritas, b) Gondolinas, c) Nargotrondas, d) Dorijatas
Atsakymas: Minas Tiritas[/toggle]

***

Kadaise čia žvaigždžių šviesą
Rado tas, kas mylėjo žvaigždes.
O šiąnakt tamsoj čia medžioja šešėliai,
Nepabėgsi, nepasislėpsi…

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Variantai:
a) Meneltarma, b) Imladrisas, c) Gondolinas, d) Amon Sūlas (Orų viršūnė)
Atsakymas: Amon Sūlas[/toggle]

***

Už jūsų draugus ir už jūsų priešus anksčiau
Čia buvau.
Ir ugnį, ir ledą mačiau,
Niekam nepaklūstu, niekam nepriklausau.

[toggle state="closed" title="Užuominos ir atsakymas"]Variantai:
a) Helkaraksė, b) Morija, c) Karadrasas, d) Valinoras
Atsakymas: Karadrasas[/toggle]