header6

Kitos

Gal kam tai bus negirdėta, bet Tolkinas ne vien apie Viduržemę knygas rašė. Keletas jo grožinių kūrinių yra pasakos vaikams, eilėraščiai ir tiesiog „žaidimai su mitais“. Taip pat rašytojo bibliografijoje atrasime ne vieną senovinio kūrinio vertimą iš vidurinės ar senosios anglų, senosios šiauriečių bei kitų kalbų. Negrožinių kūrinių sąraše – senovinių literatūrinių fragmentų analizė, esė ir t.t. Žemiau šie kūriniai yra trumpai pristatyti.

Grožinė literatūra, poezija

 • Dainos filologams“ (Songs for the Philologists, 1936 m.) – eilėraščių rinkinys, sudarytas dar studijų metais kartu su kolega Eriku Valentinu Gordonu (Eric Valentine Gordon). Spausdinta privačiai ir nedideliu tiražu, skirta studentams. Išlikę, berods, vos keliolika kopijų.
 • Lapas, nutapytas Niekelio“ (Leaf by Niggle, 1945 m.) – filosofinė pasaka apie menininką ir jo kūrybą bei santykius su aplinkiniu pasauliu, apie nuolatinį tobulumo siekį. Dažnai teigiama, jog ši pasaka yra kone Tolkino „autobiografija“.
 • Baladė apie Aotru ir Itrun“ (The Lay of Aotrou and Itroun, 1945 m.) – poema apie išgalvotus Bretanės didikus, vyrą ir žmoną Aotru ir Itrun. Pasakojime susipina krikščioniškas ir pagoniškas pasauliai, katalikiškos vertybės ir riteriška gyvensena.
 • Fermeris Džailsas iš Hemo“ (Famer Giles of Ham, 1949 m.) – savotiška literatūrinė viduramžių epo, o gal net iš dalies paties „Žiedų valdovo“ parodija. Namisėda ūkininkas Džailsas netikėtai priverčiamas dalyvauti žygyje nugalėti drakoną ir, savo nuostabai, tą padaro!
 • Beortnoto, Beortelmo sūnaus, sugrįžimas“ (The Homecoming of Beorhtnoth, Beorhthelm's Son, 1953 m.) – trijų dalių kūrinys. Pirmojoje dalyje pristatoma senovinė angliška poema apie mūšį prie Maldono, Esekse (pietų Anglijoje); antroji – Tolkino sukurta šios poemos interpretacija pjesės forma. Trečioji dalis – Tolkino esė „Puikystė“ („Ofermod“), kurioje jis pagrindžia savo interpretaciją, remdamasis kitais panašaus laikmečio kūriniais.
 • Tomo Bombadilo nuotykiai, ir kitos eilės iš Raudonosios knygos“ (The Adventures of Tom Bombadil and Other Verses from the Red Book, 1962 m.) – nors pavadinimu kūrinys ir susijęs su Viduržeme, tačiau turiniu – beveik ne. Čia randame iš „Žiedų Valdovo“ pažįstamus eilėraščius apie vienišą trolį bei karvę, kuri per Mėnulį šoko; taip pat daugybė kitų eilėraščių, kai kurie jų pasakojami Tomo Bombadilo lūpomis, kiti – įvairių hobitų.
 • Kalvis iš Didžiojo Vutono“ (Smith of Wootton Major, 1967 m.) – apie paprasto žmogaus susitikimą su Stebuklinga šalimi. Pasaka, labai tiesiogiai iliustruojanti esė „Apie pasakas“ Tolkino išsakytas mintis apie stebuklinių pasakojimų taisykles ir tikslus.
 • Kalėdų senelio laiškai“ (The Father Christmas Letters, 1976 m.) – laiškai, kuriuos nuo Kalėdų senelio gaudavo Tolkino vaikai.
 • Ponas Laimius“ (Mr. Bliss, 1983 m.) – linksma gausiai iliustruota pasaka apie vieną poną ir jo juokingus nuotykius, važinėjantis mašina.
 • Makaliukas klajūnas“ (Roverandom, 1998 m.) – istorija apie šuniuką, kuriam tenka apkeliauti pusę pasaulio (ir apsilankyti net Mėnulyje), norint sugrįžti namo. Šią pasaką Tolkinas sekė savo vaikams dar trečiajame dešimtmetyje, bet ji nebuvo išleista daugiau nei 60 metų.

Kai kurios pasakos vėliau buvo išleistos įvairiuose rinkiniuose, pavyzdžiui „Medis ir lapas“ (Tree and Leaf, 1964 m.), „Eilėraščiai ir istorijos“ (Poems and Stories, 1980 m.) ir „Pasakojimai iš pražūtingos šalies“ (Tales from the Perilous Realm, 1997 ir 2008m., t.p. lietuviškai 2010 m., tik pavadinta „Nepaprastos karalystės pasakos“).

Vertimai, adaptacijos

 • Seras Gaveinas ir Žaliasis riteris“ (Sir Gawain and the Green Knight, 1924 m.) – karaliaus Arturo ciklo poema apie riterystę, garbės žodį ir nenumaldomą žmogaus norą išgyventi. Poema rašyta Tolkino labai mėgtu aliteraciniu eliavimo būdu.
 • Seras Orfėjas“ (Sir Orfeo, 1944 m.) – viduramžiškas angliškas senovės graikų mito apie Orfėją variantas. Istorija labai panaši į antikinę, tačiau daugelis elementų pakeisti analogiškais germaniškais ir keltiškais.
 • Ancrene Wisse“ (1962 m.) – XIII a. kūrinys apie moterų gyvenimą vienuolynuose. Tolkinas jį redagavo, komentavo ir išvertė į šiuolaikinę anglų kalbą.
 • Jeruzalės Biblija“ (1966 m.) – naujo Biblijos vertimo projektas, prie kurio Tolkinas šiek tiek prisidėjo. Tikslios detalės nežinomos, bet atrodo, kad jis išvertė Jonos knygą ir turbūt Jobo knygą.
 • Seras Gaveinas, Perlas ir Seras Orfėjas“ (Translations of Sir Gawain and the Green Knight, Pearl and Sir Orfeo, 1975 m.) – trijų viduramžių poemų vertimai.
 • Išėjimas“ (The Old English Exodus Text, 1982 m.) – senovinės angliškos poemos vertimas.
 • Finas ir Hengestas: fragmentas ir epizodas“ (Finn and Hengest: The Fragment and the Episode, 1982 m.) – senovinės angliškos poemos apie skandinavų karus vertimas.
 • Legenda apie Sigurdą ir Gudruną“ (The Legend of Sigurd and Gudrún, 2009 m.) – skandinaviškos ir germaniškos poemos, kurios pagrindu vėliau sukurtas ir vokiečių epas „Nibelungų žiedas“, savita versija.

Kaip ir grožiniai kūriniai, kai kurie iš šių buvo vėliau išleisti įvairiuose rinkiniuose.

Moksliniai darbai

 • Vidurinės anglų kalbos žodynėlis“ (A Middle English Vocabulary, 1922 m.) – pirmasis mokslinis rašytojo darbas. Turint omeny, kad jam tada dar nebuvo trisdešimties metų, tai tik parodo didžiulį susidomėjimą ir užsidegimą nagrinėti senovines kalbas.
 • Beovulfas: pabaisos ir kritikai“ (Beowulf: The Monsters and the Critics, 1937 m.) – metais anksčiau skaitytos paskaitos apie šios senovinės poemos analizę bei kritiką, leidimas. Tai yra vienas iš svarbiausių Tolkino darbų, apvertęs aukštyn kojomis daugelio mokslininkų požiūrį į senovinę literatūrą: tai, kas anksčiau buvo laikyta tik šiokiu-tokiu istorinės informacijos šaltiniu, Tolkino požiūriu buvo nuostabus būdas pažvelgti į to laikmečio žmonių mąstyseną ir tikrai verta dėmesio, kaip bet koks šiuolaikinis literatūros kūrinys (o dažnai net ir gerokai daugiau).
 • Apie pasakas“ (On Fairy-Stories, 1939 m. ir 1947 m.) – pirma tiesiog paskaita, išspausdinta po aštuonerių metų. Šioje esė atsiskleidžia Tolkino požiūris į fantastiką ir pasakų pasaulį, jų reikšmę dabartiniam gyvenimui.
 • Tolkinas apie Tolkiną“ (Tolkien on Tolkien, 1966 m.) – autobiografinis rašinys.
 • Pabaisos ir kritikai“ (The Monsters and the Critics, 1983 m.) – esė rinkinys, kurioje pakartotos esė apie Beovulfą, apie jo vertimą, apie pasakas, „Slapta yda“ (apie kalbų kūrimą) ir „Anglų bei valų kalbos“.
 • Beovulfas ir kritikai“ (Beowulf and the Critics, 2002 m.) – esė apie pabaisas ir kritikus bei du ilgesni juodraštiniai jos variantai.