header6

Tengvos

Autorius Agronomas . Paskelbta Kalbos ir rašto sistemos

Turbūt retas Tolkino gerbėjas nustebs išgirdęs, kad šiam rašytojui labai patiko įvairios kalbos; jos, galima sakyti, buvo netgi vienas visos jo kūrybos pagrindų. Galbūt kiek labiau netikėta pasirodys tai, kad Tolkiną taip pat domino rašto sistemos. Panašiai kaip ir kalbas, rašmenis jis ne tik studijavo, bet ir kūrė pats. Priklausomai nuo interpretacijos, Tolkinas sukūrė 3-4 visiškai skirtingas rašto sistemas, o įskaičiavę nedideles variacijas, jų turėsime turbūt virš dešimties. Apie dalį šių rašmenų galima paskaityti straipsnyje apie runas, o žemiau trumpai pristatysiu kitus du tipus – saratus ir tengvas.

Labai grubiai tariant, abi šios rašto sistemos yra „elfų rašmenys“. Tai nėra visiškai teisinga: pirma, elfai rašė ir kitaip (žr. Certhas runų straipsnyje), antra, tengvomis rašė ir žmonės. Visgi jas abi sukūrė ir išvystė elfai; Certhas runos buvo sukurtos remiantis tengvomis, o žmonės tengvas savo kalboms tik pritaikė, nusižiūrėję iš elfų. Saratai buvo pirmieji rašmenys, sukurti Rūmilo – elfų žiniuonio iš Tirijono. Tengvas, nusižiūrėjęs į saratus, vėliau sukūrė Feanoras, tačiau šios dvi rašto sistemos turi tik keletą bendrų bruožų ir nėra viena kitos variacija.