header6

Argonato statulos

. Paskelbta Įdomybės

Kai Žiedo brolija plaukė Anduinu, jie praplaukė dvi didžiules senovines statulas – Argonatą. Aragornas tuomet paaiškino hobitams, kad jos vaizduoja Izildūrą ir Anarioną, kadaise valdžiusius Gondorą. Bet detalesnio paaiškinimo „Žiedų Valdove“ nėra. Visgi iš kitų tekstų ir užuominų galime susidaryti visai neblogą vaizdą apie tai, kaip ir kodėl šios statulos atsirado.

Izildūras ir Anarionas buvo du broliai, kuriems tėvas Elendilis pavedė valdyti Gondorą. Ir valdė jie, ne vienerius metus, pačioje karalystės gyvavimo pradžioje, kai Nūmenoras jau buvo nuskendęs, o Sauronas – dar neįveiktas. Ir nors Priešo pavojus rytuose neleido ramiai miegoti, broliai dirbo ir statė Gondorą. Jie paliko daugelį visokių žymių statinių, buvo jų ir ties Rauroso kriokliais abipus Anduino. Kai kurie sako, kad jie pastatė Matymo ir Klausymo sostus, nors kiti teigia, kad Sostai stovėjo jau anksčiau. Kaip ten bebūtų, Anduinas šiek tiek aukščiau Rauroso krioklių buvo paliestas brolių Elendilaičių rankų.

Deja, abu broliai mirė anksčiau laiko. Anarionas – Barad Dūro apsiausties metu, Izildūras – patykotas pasaloje Vilkdalgių pievose. Bet Gondoras su jais nesibaigė, karalystė toliau augo ir klestėjo. Ir priešų turėjo, ypač rytuose, iš kur tai viena, tai kita tauta vis bandė įsiveržti į Gondoro žemes. Ir štai, Trečiojo amžiaus tryliktojo šimtmečio viduryje vėl priešai iš rytų ėmė siaubti Gondorui pavaldžias žemes į rytus nuo Anduino, į šiaurę nuo Mordoro. Tuo metu Gondorą valdė regentas Minalkaras. Vyras buvo pačiame jėgų žydėjime, neseniai įkopęs į antrąjį šimtmetį. Tad surinko jis armiją ir iškeliavo į rytus priešų mušti. Tarp Rovanijono ir Rūno jūros įvyko mūšis, kuriame rytiečių armija buvo sutriuškinta ir išsibarstė bei pabėgo atgal, iš kur atėjusi. Net iki pačios Rūno jūros nukeliavo gondoriečiai, bet priešintis jiems niekas nedrįso. Taip Minalkaras dar kartą įrodė Gondorui ištikimoms tautoms, kad jo karalyste galima pasikliauti. O pats, grįžęs namo, buvo pramintas Romendakiliu Antruoju, tai yra Rytų nugalėtoju.

Romendakilis II, baigęs karinę ekspediciją, rytinių žemių nepamiršo. Išsiuntė pasiuntinius pas ten gyvenusias žmonių gentis, sudarė sąjungas su jais. Taip pat negailėjo pinigų rytinių šalies sienų gynybai: įrengė įtvirtinimų vakariniame Anduino krante į šiaurę iki pat Lorieno sienų. O pergalei prieš rytiečius atminti, Gondoro sienai pažymėti ir ateities priešams atbaidyti įsakė abipus upės pastatyti statulas, vaizduojančias pirmuosius Gondoro karalius. Tiksli jų pastatymo data nėra žinoma, bet tai turėjo įvykti iki Romendakilio II mirties maždaug po šimto metų po karo su rytiečiais.

Deja, konkretus statulų dydis niekur neparašytas. Žinoma tik tiek, kad jos buvo milžiniškos, stovėjo ant pjedestalų, ir kiekviena laikė po kirvį dešinėje rankoje, o kairę buvo ištiesusi į priekį – šiaurėn – delnu pirmyn, taip rodydama nekviestiems svečiams, kad jie čia nepageidaujami. Per daugiau nei tūkstantį metų iki Žiedo karo statulos apdūlėjo, bet ir Žiedo brolijai plaukiant pro šalį, jų didybė vis dar buvo matoma.

Kai Žiedo brolija plaukė Anduinu, jie praplaukė dvi didžiules senovines statulas – Argonatą. Aragornas tuomet paaiškino hobitams, kad jos vaizduoja Izildūrą ir Anarioną, kadaise valdžiusius Gondorą. Bet detalesnio paaiškinimo „Žiedų Valdove“ nėra. Visgi iš kitų tekstų ir užuominų galime susidaryti visai neblogą vaizdą apie tai, kaip ir kodėl šios statulos atsirado.

 

Izildūras ir Anarionas buvo du broliai, kuriems tėvas Elendilis pavedė valdyti Gondorą. Ir valdė jie, ne vienerius metus, pačioje karalystės gyvavimo pradžioje, kai Nūmenoras jau buvo nuskendęs, o Sauronas – dar neįveiktas. Ir nors Priešo pavojus rytuose neleido ramiai miegoti, broliai dirbo ir statė Gondorą. Jie paliko daugelį visokių žymių statinių, buvo jų ir ties Rauroso kriokliais abipus Anduino. Kai kurie sako, kad jie pastatė Matymo ir Klausymo sostus, nors kiti teigia, kad Sostai stovėjo jau anksčiau. Kaip ten bebūtų, Anduinas šiek tiek aukščiau Rauroso krioklių buvo paliestas brolių Elendilaičių rankų.

 

Deja, abu broliai mirė anksčiau laiko. Anarionas – Barad Dūro apsiausties metu, Izildūras – patykotas pasaloje Vilkdalgių pievose. Bet Gondoras su jais nesibaigė, karalystė toliau augo ir klestėjo. Ir priešų turėjo, ypač rytuose, iš kur tai viena, tai kita tauta vis bandė įsiveržti į Gondoro žemes. Ir štai, Trečiojo amžiaus tryliktojo šimtmečio viduryje vėl priešai iš rytų ėmė siaubti Gondorui pavaldžias žemes į rytus nuo Anduino, į šiaurę nuo Mordoro. Tuo metu Gondorą valdė regentas Minalkaras. Vyras buvo pačiame jėgų žydėjime, neseniai įkopęs į antrąjį šimtmetį. Tad surinko jis armiją ir iškeliavo į rytus priešų mušti. Tarp Rovanijono ir Rūno jūros įvyko mūšis, kuriame rytiečių armija buvo sutriuškinta ir išsibarstė bei pabėgo atgal, iš kur atėjusi. Net iki pačios Rūno jūros nukeliavo gondoriečiai, bet priešintis jiems niekas nedrįso. Taip Minalkaras dar kartą įrodė Gondorui ištikimoms tautoms, kad jo karalyste galima pasikliauti. O pats, grįžęs namo, buvo pramintas Romendakiliu Antruoju, tai yra Rytų nugalėtoju.

 

Romendakilis II, baigęs karinę ekspediciją, rytinių žemių nepamiršo. Išsiuntė pasiuntinius pas ten gyvenusias žmonių gentis, sudarė sąjungas su jais. Taip pat negailėjo pinigų rytinių šalies sienų gynybai: įrengė įtvirtinimų vakariniame Anduino krante į šiaurę iki pat Lorieno sienų. O pergalei prieš rytiečius atminti, Gondoro sienai pažymėti ir ateities priešams atbaidyti įsakė abipus upės pastatyti statulas, vaizduojančias pirmuosius Gondoro karalius. Tiksli jų pastatymo data nėra žinoma, bet tai turėjo įvykti iki Romendakilio II mirties maždaug po šimto metų po karo su rytiečiais.

 

Deja, konkretus statulų dydis niekur neparašytas. Žinoma tik tiek, kad jos buvo milžiniškos, stovėjo ant pjedestalų, ir kiekviena laikė po kirvį dešinėje rankoje, o kairę buvo ištiesusi į priekį – šiaurėn – delnu pirmyn, taip rodydama nekviestiems svečiams, kad jie čia nepageidaujami. Per daugiau nei tūkstantį metų iki Žiedo karo statulos apdūlėjo, bet ir Žiedo brolijai plaukiant pro šalį, jų didybė vis dar buvo matoma.

Žymos: Argonatas Gondoras Romendakilis II statulos paminklai Anarionas Izildūras